Translate this Page
Total Visits: 27

Кантрольная тэставая работа па беларускай мове 8 к

Кантрольная тэставая работа па беларускай мове 8 к

Кантрольная работа па беларускай мове
Download: Кантрольная тэставая работа па беларускай мове 8 класс ответы
Тэкст да заданняў 18-20 1 Імя Ефрасінні Полацкай займае асаблівае, пачэснае месца ў нашай старажытнай гісторыі. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Раскрыйце дужкі: а з апішыце, дзе трэба, вялікую літару. Адзначце, у якім парадку трэба размясціць сказы, каб атрымаўся тэкст.


Адзначце сказы з граматычнымі памылкамі: 1 Старая гусь завяла маладых далёка ад хаты, аж на поплаў. Адзначце нумары складаназалежных сказаў, у якіх даданая частка знаходзіцца перад галоўнай.


КАНТРОЛЬНА ТЭСТАВАЯ РАБОТА - Тесты для тематического и итогового контроля.

 

Тэставая работа 10 клас Тэма. Фанетыка 1 варыянт А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара а: а тэ.. Адзначце слова, у якім няма прыстаўной літары: а ільвіны; б ільготны; в арбіта. Адзначце слова, у якім прапушчана літара і: а пера.. Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне ты: а с.. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара: а трэц.. Адзначце словы з марфалагічным падваеннем: а лімонны; б Ганна; в аббегчы; г збожжа. Адзначце словы, у якіх пішацца ў: а да.. Адзначце словы, у якіх пішацца ь: а пайс.. Адзначце словы, у якіх не пішацца апостраф: а камп.. Адзначце словы, напісаныя правільна: а рашчоска; б мноства; в кантрастны; г Рэмбрант. Запішыце па-беларуску слова: аккордеон. Запішыце дзеяслоў, утвораны з дапамогай прыстаўкі пра- ад слова існаваць. Адзначце, у якім з дадзеных слоў дапушчана памылка і запішыце яго правільна: насене — на сене. Адзначце слова, пры перакладзе якога з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход л у ў: Волга — полтысячи. Выпішыце словазлучэнні, у якіх пішацца вялікая літара: П,п аўночная шырата, П,п аўночнае мора, П,п аўночная Еўропа, П,п аўночны полюс, П,п аўночныя краіны. Тэставая работа 10 клас Тэма. Фанетыка 2 варыянт А1. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара ё: а стады.. Адзначце слова, у якім ёсць прыстаўная літара: а імгненне; б алгарытм; в ільнокамбінат. Адзначце слова, у якім прапушчана літара й: А за.. Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне дзі: а.. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара: а з сол.. Адзначце словы з фанетычным падаўжэннем: а насенне; б каханне; в каменны; г аддзячыць. Адзначце словы, у якіх пішацца у: а фа.. Адзначце словы, у якіх не пішацца ь: а с.. Адзначце словы, у якіх пішацца апостраф: а двух.. Адзначце словы, напісаныя правільна: а бязкрайні; б брацтва; в праяздны; г бразнуць. Запішыце па-беларуску слова: аттракцион. Запішыце прыметнік, утвораны з дапамогай прыстаўкі між- ад слова інстытуцкі. Адзначце, у якім з дадзеных слоў дапушчана памылка і запішыце яго правільна: мадонна — тонна. Адзначце слова, пры перакладзе якога з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход л у ў: колхоз — колбаса. Тэставая работа 10 клас Тэма. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара а: а тэ.. Адзначце слова, у якім няма прыстаўной літары: а ільвіны; б ільготны; в арбіта. Адзначце слова, у якім прапушчана літара і: а пера.. Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне ты: а с.. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара: а трэц.. Адзначце словы з марфалагічным падваеннем: а лімонны; б Ганна; в аббегчы; г збожжа. Адзначце словы, у якіх пішацца ў: а да.. Адзначце словы, у якіх пішацца ь: а пайс.. Адзначце словы, у якіх не пішацца апостраф: а камп.. Адзначце словы, напісаныя правільна: а рашчоска; б мноства; в кантрастны; г Рэмбрант. Запішыце па-беларуску слова: аккордеон. Запішыце дзеяслоў, утвораны з дапамогай прыстаўкі пра- ад слова існаваць. Адзначце, у якім з дадзеных слоў дапушчана памылка і запішыце яго правільна: насене — на сене. Адзначце слова, пры перакладзе якога з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход л у ў: Во лга — по л тысячи. Выпішыце словазлучэнні, у якіх пішацца вялікая літара: П, п аўночная шырата, П,п аўночнае мора, П,п аўночная Еўропа, П,п аўночны полюс, П, п аўночныя краіны. Тэставая работа 10 клас Тэма. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара ё: а стады.. Адзначце слова, у якім ёсць прыстаўная літара: а імгненне; б алгарытм; в ільнокамбінат. Адзначце слова, у якім прапушчана літара й: А за.. Адзначце словы, у якіх пішацца спалучэнне дзі: а.. Адзначце словы, у якіх прапушчана літара: а з сол.. Адзначце словы з фанетычным падаўжэннем: а насенне; б каханне; в каменны; г аддзячыць. Адзначце словы, у якіх пішацца у: а фа.. Адзначце словы, у якіх не пішацца ь: а с.. Адзначце словы, у якіх пішацца апостраф: а двух.. Адзначце словы, напісаныя правільна: а бязкрайні; б брацтва; в праяздны; г бразнуць. Запішыце па-беларуску слова: аттракцион. Запішыце прыметнік, утвораны з дапамогай прыстаўкі між- ад слова інстытуцкі. Адзначце, у якім з дадзеных слоў дапушчана памылка і запішыце яго правільна: мадонна — тонна. Адзначце слова, пры перакладзе якога з рускай мовы на беларускую адбываецца пераход л у ў: ко лхоз — ко л баса.

 

Адзначце словы, утвораныя прыставачна-суфіксальным конфіксным спосабам: 1 здаўна; 2 раскопкі; 3 падснежнік; 4 здзяйсненне; 5 кудысьці. Запішыце дзеяслоў, утвораны з дапамогай прыстаўкі пра- ад слова існаваць. Я люблю зіму, але не ведаю чаму. Адказы Варыянт 1 А1. Запішыце па-беларуску слова: аттракцион. Адзначце словы, якія могуць ужывацца са зборнымі лічэбнікамі: 1 юнакі; 2 іголкі; 3 нажніцы; 4 птушаняты; 5 кілаграмы. Янка не спяваў на людзях, лічыў, што не мае голасу. Адзначце простыя безасабовыя сказы: 1 У хаце вучням не сядзіцца. Праскланяйце падкрэслены ў 8-м сказе тэксту лічэбнік. Адзначце рады з назоўнікамі мужчынскага роду: 1 павідла, метро; 2 палын, медаль; 3 сірата, задзіра; 4 стэп, фламінга; 5 гусь, бра. Your browser may also contain add-ons that send automated requests to our search engine. Многія заданні накіраваны на тое, каб падрыхтаваць цябе да тэсціравання па беларускай мове, якое чакае цябе наперадзе.